Društvo ima množico nalog, posebej pa skrbi za informiranje in povezovanje različnih ciljnih javnosti

 • mediatorjev in organizacij, ki se ukvarjajo z mediacijami,
 • uporabnikov mediacij (oseb in organizacij),
 • inštitucij, ki so zadolžene za posredovanje informacij o možnostih mediacije ter sprejemanje in izvajanje zakonov in javnih pooblastil v zvezi z mediacijami.

Naloge društva

 • medsebojna izmenjava izkušenj, znanja članov društva,
 • izobraževanje članov društva in zainteresiranih oseb za mediacijo,
 • organiziranje posvetov, seminarjev in študijskih potovanj v Sloveniji in v tujini,
 • izdajanje knjig, brošur, biltenov iz področij, povezanimi z alternativnim načinom reševanja sporov,
 • organiziranje seminarjev in izmenjava izkušenj med člani društva in nečlani,
 • organiziranje javnih tribun o alternativnem načinu reševanja sporov,
 • sodelovanje z inštitucijami in društvi, ki se ukvarjajo s podobnimi dejavnostmi oziroma imajo podobne cilje,
 • širiti idejo o alternativnem reševanju sporov v Sloveniji,
 • dajanje sugestij in predlogov zakonodajalcu pri sprejemanju  predpisov in izvajanju predpisov na področju alternativnega načina reševanja sporov,
 • sodelovanje z mednarodnimi društvi in združenji mediatorjev,
 • organiziranje izobraževanj v zvezi z znanji, ki jih rabijo mediatorji,
 • organiziranje izobraževanj bodočih mediatorjev,
 • organiziranje izobraževanj edukatorjev (trenerjev) za izobraževanje mediatorjev,
 • organiziranje seminarjev in izvajanje vseh oblik alternativnega načina reševanja sporov,
 • širjenje ideje alternativnega načina reševanja sporov med mladimi in državljani,
 • izdelava kodeksa za mediatorje,
 • organiziranje mediacije in določitev mediatorjev v posameznem primeru,
 • določanje tarife za delo mediatorjev.