S 14. novembrom 2015 je stopil v veljavo Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15; ZISRPS), ki ureja izvensodno reševanje domačih in čezmejnih sporov, ki izvirajo iz pogodbenih razmerij med ponudnikom blaga in storitev (trgovcem,) ter potrošnikom, ter se rešujejo s posredovanjem izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (izvajalec IRPS).

Na ta način se je potrošnikom in ponudnikom na vseh gospodarskih področjih zagotovila možnost hitrega, cenovno dostopnega, preprostega in učinkovitega izvensodnega reševanja domačih in čezmejnih potrošniških sporov v klasični in spletni trgovini.

Društvo mediatorjev slovenije je izvajalec izvensodnega reševanja sporov (IRPS).

Društvo mediatorjev Slovenije (DMS) je vpisano v register izvajalcev izvensodnega reševanja sporov (IRPS) dne 20.04.2017 z odločbo MGRT št. 323-45/2016/6.

DMS vodi postopke reševanja potrošniških sporov v skladu s Pravili Društva mediatorjev Slovenije (DMS) za vodenje postopkov za izvensodno reševanje potrošniških sporov in Sklepom o spremembi pravil za izvensodno reševanje potrošniških sporov.

DMS ponuja reševanje potrošniških sporov v postopku mediacije. Mediacija je postopek, v katerem stranke prostovoljno s pomočjo nevtralne tretje osebe -mediatorja skušajo doseči mirno rešitev spora, ki izvira iz potrošniškega spora.

POSTOPEK REŠEVANJA POTROŠNIŠKEGA SPORA:
Postopek se uporablja za reševanje potrošniških sporov, ki niso bili rešeni na podlagi predhodne pritožbe potrošnika neposredno ponudniku.Postopek IRPS je za potrošnika brezplačen.
Potrošnik nosi stroške svojega pooblaščenca ali tretje osebe ter stroške izvedenskega mnenja, ki ga potrošnik zahteva, čeprav oseba, ki vodi postopek IRPS oceni, da je mogoče rešiti spor tudi brez njega.

POTEK POSTOPKA:
- vložitev pobude potrošnika
- preverjanje soglasja ponudnika
- zbiranje podatkov o sporu
- izvedba mediacije
Potrošnik lahko pobudo za začetek postopka reševanja potrošniškega spora vloži elektronsko ali izpolni obrazec in ga pošlje po elektronski pošti ali navadni pošti na Društvo mediatorjev Slovenije.

Sodelovanje strank v postopku je prostovoljno. Vsaka stranka lahko kadarkoli umakne soglasje za sodelovanje v postopku. Sodelovanje ponudnika v postopku IRPS je obvezno, če poseben zakon ali uredba Evropske unije to izrecno določata.

Postopek je pisne narave, pri čemer se za komunikacijo uporablja elektronska pošta ter svetovni splet in telefon. Postopek IRPS se praviloma opravi brez osebne prisotnosti strank. V primeru, da se stranki tako dogovorita, se lahko postopek IRPS izvede tudi ustno.

Sporazum o rešitvi spora je v pisni obliki. Stranke se lahko sporazumejo, da se sporazum o rešitvi spora sestavi v obliki izvensodne poravnave, v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa ali poravnave pred sodiščem, pri čemer ponudnik nosi stroške takega postopka

Postopek poteka v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku, razen če se stranke in oseba, ki vodi postopek IRPS, ne dogovorijo drugače. Potrošnik lahko vloži pobudo za začetek postopka tudi v angleškem jeziku

Postopek IRPS se načeloma zaključi v roku 30 dni od dneva začetka postopka

Društvo mediatorjev Slovenije

Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Tel. št.: 00386 31 591 744

Pobuda za začetek postopka o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (IRPS)

Ni izbrane datoteke