Direktiva 2008/52/ES Evropskega parlamenta in sveta o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah z dne 21.5.2008 ne omejuje, kdo bi naj bi bil mediator, pač pa poudari nujnost začetnega in nadaljevalnega izobraževanja mediatorjev, da se v odnosu do strank zagotovi učinkovito, nepristransko in strokovno vodenje mediacije.

Povsem jasno je, da je to mogoče le, če mediator opravi intenzivno in kakovostno izobraževanje za mediatorja. Novo pridobljeno znanje pa mora poglabljati z izkušnjami in nadaljnjim izobraževanjem. Društvo mediatorjev ponuja 2 stalna modula nadaljevalnega izobraževanja.

I. modul

I. modul je namenjen poglabljanju znanja o tehnikah dela in seznanitev s tistimi tehnikami, ki se jih na osnovnem izobraževanju še nismo učili.

mag.Gordana Ristin in mag.Zoran Hajtnik

  • Kaj se lahko mediator nauči iz dognanj nevroznanosti
  • Kako naj ta znanja uporabi v praksi
  • Pregled priprav mediatorja na mediacijo
  • Tehnike mediiranja - drevo odločanja, zabloda ničelne vsote, delo s posebno težkimi strankami
  • Aktualni datumi izobraževanja

II. modul

II. modul je namenjen poglabljanju znanja o pogajanjih in pravu za nepravnike.

Taktike v pogajanjih in BATNA - Rudi Tavčar

V pogajanjih, ki so del mediacijskega procesa stranke pogosto uporabljajo različne taktike, s katerimi želijo vplivati na drugo stran pa tudi na mediatorja. Tako bomo pregledali različne načine, kako si stranke – včasih spontano, včasih pa načrtno - želijo izboljšati svojo pozicijo od ekstremnih zahtev, groženj do iskanja zaveznikov in zavajanja druge strani. Prepoznavanje taktik je pomembno tudi zato, da mi kot mediatorji ne podležemo kateri od njih in nehote začnemo »navijati« za eno od strank.  Poleg tega bomo preigrali tudi nekaj načinov, kako stranki pomagamo, da trezno ovrednoti svoje alternative in ugotovi, kaj je njena BATNA, ter da se na tej osnovi tudi trezno določi. Tako pri taktikah kot pri analiziranju alternativ bomo odigrali praktičen primer.

Pravo za mediatorje nepravnike -mag. Nina Betetto

V mediaciji je za sklepanje sporazumov, ki imajo pravne posledice, potrebno pravno znanje. Mediatorji, ki niso pravniki, morajo imeti vsaj osnovno znanje o pravnih pojmih, kot so "obligacijski pravni posli", "zemljiškoknjižno dovolilo", "pravice  s katerimi lahko stranke prosto razpolagajo"... Da bi lahko mediator, ki ni pravnik pravilno svetoval strankam, mora na primer vedeti, kdaj lahko sporazum v mediaciji povzroči stvarnopravne posledice in kdaj ne. Mediatorjeva premajhna skrbnost v sklepni fazi mediacije lahko vodi tudi v njegovo odškodninsko odgovornost. Vsa ta vprašanje bomo obravnavali v okviru delavnice na nadaljevalnem izobraževanju, nato pa se bomo praktično lotili pisanja hipotetičnih sporazumov v različnih spornih razmerjih.

 

Društvo organizira tudi občasna izobraževanja z znanimi domačimi in tujimi trenerji. Informacije najdete na spletni strani v razdelku Izobraževanja.