Predvideni program

Na osnovnem izobraževanju se boste bodoči mediatorji seznanili z alternativnimi oblikami reševanja sporov, s temeljnimi značilnostmi, načeli in tehnikami mediacij ter veščinami, ki jih morajo mediatorji obvladati. Prav tako pa boste slušatelji izvedeli veliko o psihologiji reševanja konfliktov. Vsakemu teoretičnemu delu bodo sledile tudi praktične izkušnje v obliki vaj igranja vlog. Mediatorji se s tem tečajem usposobijo za samostojno izvajanje mediacij. DMS z zaključkom izobraževanje novim mediatorjem ne zagotavlja možnosti opravljanja mediacij.

Celotno izobraževanje poteka v obdobju dveh tednov, osem dni, praviloma: sreda - sobota in sreda - sobota. Efektivni program in potrdilo vsebuje 52 ur po 60 min ali 70 ur po 45 min. Vsi udeleženci izobraževanja dobijo  v ceni tudi gradivo k izobraževanju.

Program izobraževanja je v skladu s Pravilnikom o mediatorjih v programih sodišč, objavljenim v Uradni list RS št 22/2010 z dne 19.3.2010, Pravilnikom o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku (Uradni list RS, št. 76/19) in Družinskim zakonikom, (Uradni list RS, št. 15/17, Uradni list RS, št. 22/19).

Program na splošno

 • Mediacija — splošno, vrste in pomen
 • Temeljna načela mediacije
 • Predpisi o mediaciji
 • Faze mediacije
 • Mediator
 • Razlike med sodno poravnavo in mediacijo
 • Konflikt
 • čustva
 • Razvoj osebnosti (prikaz skozi metodo transakcijske analize) —
 • Uvodni sestanek, uvodni nagovor mediatorja in uvodne izjave strank —
 • Uvod v tehnike
 • Aktivno poslušanje
 • Postavljanje pravih vprašanj
 • Ravnovesje moči
 • Tehnike mediatorja za obvladovanje močnih čustev
 • Ločeni sestanek
 • Testiranje realnosti
 • Reframing
 • Pogajanja
 • Pisanje sporazuma
 • Izhod iz slepe ulice, zaključek neuspešne mediacije
 • Etika
 • Organizacije mediacije na centrih za socialno delo
 • Posebnosti mediacije v družinskih sporih
 • Predpisi s področja družine in družinske mediacije
 • Nasilje in zlorabe v družinskih odnosih

Izpit

Za pridobitev potrdila je potrebno opraviti končni izpit, ki je v obliki simulacije mediacije kjer kandidat nastopa kot mediator v vnaprej danem primeru.. Izkušen mediator (trener) spremlja simuliran postopek, ki ga vodi kandidat in na koncu oceni ali je izpit uspešno opravil.

Na koncu izobraževanja prejmete vsi udeleženci, ki boste izobraževanje uspešno opravili, potrdilo. Eden izmed pogojev za pridobitev potrdila je stalna prisotnost oziroma izostanek v maksimalnem obsegu dveh ur ter uspešno opravljen praktični izpit z igranjem vlog. Posebnih kvalifikacij ali licenc društvo še ne izdaja, saj v Sloveniji še ni zakonske podlage za izobraževanje mediatorjev. Pridobljeno znanje in potrdilo pa omogoča slušateljem, da samostojno opravljajo mediacije.

Prijava

Upoštevali bomo tiste prijave, ki bodo prej prispele. Ob prijavi priložite tudi kratek življenjepis, predvsem podatke o zaposlitvi in delovno mesto. Osebne podatke obdelujemo izključno za potrebe organizacije izobraževanja.

Cena

Cena izobraževanja po novem znaša 850,00 EUR ( DMS ni davčni zavezanec) in vključuje: organizacijo, predavanja, seminarsko gradivo in odmore s pijačo in prigrizki. Stroške izobraževanja je potrebno poravnati pred pričetkom predavanj. Prijavo bomo šteli kot dokončno šele po plačilu računa

Odjava

V primeru, če se boste pisno odjavili manj kot 10 dni pred začetkom izobraževanja vam bomo zaračunali 30% administrativnih stroškov. V primeru, če se boste odjavili 6 ali manj dni pred začetkom izobraževanja vam bomo zaračunali celotno kotizacijo.

Aktualni termini osnovnega izobraževanja za mediatorje