Spoštovani člani DMS!

Z veseljem vam pošiljamo zgibanko ob 15 letnici delovanja DMS. Zloženka bo dostopna tudi v fizični obliki. Posebno se zahvalujem, izjemni oblikovalki, in souredniku. Oba sta prav tako vložila ure dela in svojega znanja in rezultat je strokovna publikacija, na katero smo v DMS lahko ponosni. Društvo mediatorjev Slovenije (DMS) ob 15. Obletnici svojega delovanja izdajamo publikacijo, ki združuje bistvene informacije o zgodovini alternativnega reševanja sporov (ARS), pravnega razvoja na državni, mednarodni in EU ravni, ter delovanja DMS. Publikacija je zasnovana tako, da popelje bralca od uvodne misli podpredsednice DMS skozi zgodovinski del, ki služi kot uvod mednarodni ureditvi mediacije, vse do ureditve na EU in državni ravni. Po zaključku tega dela si lahko bralec prebere tako bistvene značilnosti postopka mediacije in splošne informacije o mediaciji kot tudi o bogatem delovanju in poslanstvu DMS. Celotno besedilo nato zaključi misel podpredsednika, ki je naravnana predvsem na prihodnost mediacije.

Lepe pozdrave
Aleksander Jakobčič, podpredsednik DMS

Zgibanka ob 15 delnici delovanja DMS