Sporočamo, da je Komisija za nadzor nad delom mediatorjev, obravnavo pritožb in presojo ustreznosti izobraževanj programe izobraževanj DMS potrdila kot ustrezne. Vsi potrjeni programi izobraževanj so objavljeni na spletnem portalu GOV.si.

Povezava: Mediacija v družinskih sporih | GOV.SI

Potrjeni programi izobraževanja