Volilni občni zbor Društva mediatorjev Slovenije (DMS) je potekal 23.3.2021 ob 16.15 uri na daljavo preko Zoom aplikacije.

Zapisnik zbora je v priponki. Hvala prisotnim članom za udeležbo na zboru.

Predsednica društva, mag. Gordana Ristin je predstavila letno poročilo in finančno poslovanje v letu 2020 ter poročilo o delu UO.

Na zboru smo obravnavali poročilo nadzornega odbora in etične komisije.

Po izvedbi volitev ponovno izvoljena predsednica predstavi program delovanja društva.

Tudi tokrat smo prisluhnili zanimivemu predavanju mag. Aleksandra Jakobčiča, LL.M.

»Mediacija (ARS) in primeri tuje sodne prakse.«

Letošnji zbor je bil volilni, javno se je glasovalo za predsednika, podpredsednico, člane upravnega in nadzornega odbora ter člane etične komisije.

Za predsednico DMS je soglasno izvoljena mag. Gordana Ristin.

Za podpredsednika DMS je soglasno izvoljen mag. Aleksander Jakobčič, LL.M.

Za člane upravnega odbora DMS so soglasno izvoljeni : mag. Nataša Cankar, Katja Modic, mag. Vid Pavlica, Janez Starman in Petra Paškulin

Za člane nadzornega odbora DMS so soglasno izvoljeni Ladislava Polončič, Sonja Puppis in Vita Vidic Damjanovič

Za člane etične komisije DMS so soglasno izvoljeni mag. Nina Betetto, mag. Andreja Kokalj, mag. Jana Morela in dr. Zoran Pavlovič.

 

Datoteke:

Zapisnik volilnega občnega zbora DMS 2021

Zapisnik volilne komisije DMS 2021