Javni poziv k oddaji predlogov za podelitev priznanj Društva mediatorjev Slovenije ob 15. obletnici ustanovitve društva

 

1. Predmet javnega poziva
Zbiranje predlogov za podelitev Priznanj Društva mediatorjev Slovenije (DMS) ob petnajsti obletnici ustanovitve društva.
2. Vrsta odličij in priznanj
Zbiranje predlogov za podelitev priznanj DMS se izvede za priznanja ob petnajsti obletnici ustanovitve društva in priznanja društva
3. Cilji javnega razpisa
Upravni odbor DMS bo na podlagi zbranih predlogov podelil priznanja društva za izjemne dosežke na področju mirnega reševanja sporov in prispevke k delovanju društva.
4. Priznanja DMS ob petnajsti obletnici ustanovitve DMS
Priznanja ob petnajsti obletnici ustanovitve DMS so posebna priznanja društva, ki jih lahko prejmejo posamezniki ali skupine v Sloveniji in tujini za odmeven prispevek k delu društva ali za dosežke na področju mirnega reševanja sporov.
Podeljeno bo največ petindvajset priznanj. Prejemniki priznanj bodo javno razglašeni spletni video konferenci v živo ( Webinarju) dne. 23.09.2021.
5. Merila za podelitev priznanj DMS ob petnajsti obletnici ustanovitve društva
Merila za podelitev priznanj DMS so odmevni prispevki k delu društva ali dosežki na področju mirnega reševanja sporov.
Merila za podelitev priznanj DMS upravičujejo zlasti prispevki ali dosežki pri:
- organizaciji društva,
- razvijanju novih oblik in vsebin delovanja društva,
- širjenju kulture mirnega reševanja sporov z udejstvovanjem pri izobraževanju in mentorstvu,
- raziskovalnem in publicističnem delu, ki je vplivalo na ozaveščanje javnosti o pomenu mirnega reševanja sporov,
- povezovanju društva na področju mirnega reševanja sporov v mednarodnem prostoru.
6. Predlagatelji, rok poziva in način oddaje vlog
Predlagatelji po tem pozivu so lahko člani in nečlani društva ter skupine.
Predlog mora vsebovati kratko utemeljitev.
Predlogi se morajo poslati najkasneje do vključno torka, 14. 09. 2021 po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..
7. Način obravnavanja vlog in odločanje o izboru
Pravočasne in popolne vloge bodo predložene v obravnavo Upravnemu odboru DMS, ki bo podal svojo odločitev najkasneje do petka, 17.09.2021.

mag. Gordana Ristin
predsednica DMS