Na regionalni konferenci, ki je potekala v hibridni obliki, sta sodelovala predsednica DMS, mag. Gordana Ristin kot moderatorka panela, ki je naslavljal standarde in prakso v mediaciji, ter podpredsednik DMS, Aleksander Jakobčič, kot gost panela, ki je naslavljal izzive spletnega reševanja sporov (SRS). Konferenca je potekala v okviru skupnega programa »Horizontal Instrument za Zahodni Balkan in Turčijo 2019 – 2022, ki ga financira Evropska unija in Sveta Evrope in izvaja Svet Evrope.
Konferenca je združila strokovnjake za mediacijo in strokovnjake iz držav regije Zahodnega Balkana in Evropske unije ter predstavnike Sveta Evrope, Evropske unije, sodstva, izvršilne veje oblasti, civilne družbe in akademskih krogov. Razdeljena je bila na več strokovnih panelov, ki so bili osredotočeni na sodobne izzive pri alternativnem reševanju sporov ter na najboljše prakse in strategije za nadaljnje izboljšanje uporabe mediacije v civilnih, gospodarskih in drugih sporih. Poseben poudarek je bil na spletni mediaciji, ki se v zadnjih mesecih vse pogosteje uporablja za prilagajanje izzivom COVID-19. Konferenca je potekala v okviru akcije »Odgovornost in strokovnost sodnega sistema v Črni gori”. S Centrom za alternativno reševanje sporov v Črni gori in Združenjem mediatorjev Črne gore sodeluje tudi Svet Evrope. Vsi skupaj si prizadevajo krepiti uporabo mehanizmov alternativnega reševanja sporov v skladu z obstoječimi instrumenti Sveta Evrope na področju mediacije.
Cilj je spodbujati uporabo alternativnega reševanja sporov sporov in zagotoviti forum za izmenjavo izkušenj, pridobivanje novih izkušenj, izpostaviti izzive in dobre prakse. Konferenca je združila strokovnjake za mediacijo in strokovnjake iz države regije Zahodnega Balkana in Evropske unije ter predstavnike Sveta Evropa, Evropske unije, sodstva, izvršilne veja oblasti, civilne družbe in strokovnjake iz akademskih krogov. Konferenca je bila razdeljena na več strokovnih panelov, ki so bili osredotočeni na sodobne izzive pri alternativnem reševanju sporov ter na najboljše prakse in strategije za nadaljnje izboljšanje uporabe mediacije v civilnih, gospodarskih in drugih sporih, ki jih je mogoče rešiti z mediacijo. Poseben poudarek je bil postavljen na spletno mediacijo, ki se v zadnjih mesecih vse pogosteje uporablja za prilagajanje izzivom COVID-19. Na konferenci je bil obravnavan tudi nov zakon o alternativnem reševanju sporov v Črni gori, sprejet prvega julija 2020, ki je bil predstavljen in obravnavan s strani sodelujočih strokovnjakov s področja alternativnega reševanja sporov. Pod okrilje akcije “Odgovornost in strokovnost pravosodnega sistema v Črni gori” je bila predstavljena tudi ocena potreb Centra za alternativne spore Resolucija v Črni gori, možnosti za krepitev zmogljivosti in razvoj metodologije za ocenjevanje dela mediatorjev v Črni gori.
Aleksander Jakobčič, podpredsednik DMS, je kot sodelujoči strokovnjak na panelu, ki je naslavljal izzive SRS poudaril, da je SRS tesno povezan z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami (information-communication technologies IKT), s katero je človek v moderni dobi že dobro seznanjen. Pri tem je imel v mislih računalnik, elektronska sporočila, telefone itd. Prav tako je izpostavil, da SRS ni novost v svetu alternativnega reševanja sporov (ARS). To tezo je podkrepil s krajšo analizo in zaključki na podlagi omenjene analize in sicer: (a) regulatorji, ki naslavljajo omenjeno področje SRS obstajajo že vrsto let, na primer Komisija Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) in načela, ki so jih razvili za uporabo spletnega ARS, Nacionalni center za tehnologijo in spore Resolucija (NCTDR), ki jo je ustanovila Univerza v Massachusettsu že leta 1998, EU in Uredba EU št. 524/2013, Svetovalna skupina za spletno reševanje sporov Sveta za civilno pravosodje (Anglija in Wales) in njihovo poročilo o spletnem reševanju sporov za civilne zahtevke nizke vrednosti februarja 2015, kjer je bil poudarjen model za prilagodljiv in stroškovno učinkovit dostop do sodnega varstva (!), in ne bi zgolj namen elektronskega podpiranja obstoječe sodne storitve (model, ki temelji na modelih v Kanadi, na Nizozemskem in v Nemčiji). (b) Izpostavil je uporabo že obstoječe tehnologije, kot je programska oprema za „avtomatizirana pogajanja“ (v zvezi z reševanjem zavarovalnih zahtevkov, programska oprema za „slepe ponudbe“ in „vizualne slepe ponudbe“ itd. (c) Celo sodišče EU je to že obravnavalo v zadeva Rosaalba Alassini proti Telecom Italia SpA (C-317/08).
Na podlagi zgoraj napisanega je zaključil, da je pandemija ustvarila 'le' večjo potrebo po SRS (in ni ustvarila povpraševanja). Poleg tega je poudaril še en vidik SRS in sicer okoljski element v kontekstu podnebnih sprememb. Očitno je, da vožnja na delo (z avtomobilom ali letalom) močno prispeva k onesnaževanju in zmožnost organiziranja mediacije; z uporabo tehnologije lahko združi stranke (in njihove odvetnike) brez potrebe po potovanju. V zaključku je poudaril pomen standardov pri vodenju mediacijskega postopka, ki morajo biti tako profesionalni in visoko uveljavljeni pri SRS kot pri »klasično« vodenem ARS. IKT je 'le' nov element ali virtualni prostor, v katerem poteka proces ARS (ki ostaja nedotaknjen v smislu oblike, etike in standardov).