Društvo mediatorjev Slovenije (DMS) ob 15. Obletnici svojega delovanja izdajamo publikacijo, ki združuje bistvene informacije o zgodovini alternativnega reševanja sporov (ARS), pravnega razvoja na državni, mednarodni in EU ravni, ter delovanja DMS. Publikacija je zasnovana tako, da popelje bralca od uvodne misli podpredsednice DMS skozi zgodovinski del, ki služi kot uvod mednarodni ureditvi mediacije, vse do ureditve na EU in državni ravni. Po zaključku tega dela si lahko bralec prebere tako bistvene značilnosti postopka mediacije in splošne informacije o mediaciji kot tudi o bogatem delovanju in poslanstvu DMS. Celotno besedilo nato zaključi misel podpredsednika, ki je naravnana predvsem na prihodnost mediacije.

Aleksander Jakobčič, podpredsednik DMS

 

Prijavnica na izobraževanje

Zgibanka ob 15 letnici delovanja DMS

Če je plačnik podjetje/organizacija, obvezno vpišite celoten naslov in DŠ, ter označite ali je plačnik zavezanec za DDV.
Oddajte kratek življenjepis ali naložite datoteko.
Ni izbrane datoteke