Pravo za mediatorje, ki niso pravniki in pogajanja

Dan: Sobota 24.1.2015

Trajanje:  od 9. ure do 16. ure

Lokacija: Dvorana Četrtne skupnosti Trnovo, Devinska ulica 1B, Ljubljana

Izobraževanje bo sestavljeno iz dveh modulov:

 

1. Modul - 09.00 do 12.00 -  Rudi Tavčar: Pogajanja II.: Taktike, ki jih uporabljajo stranke v pogajanjih. 
                                                            BATNA: iskanje najboljše alternative.

V pogajanjih, ki so del mediacijskega procesa,  stranke pogosto uporabljajo različne taktike s katerimi želijo vplivati na drugo stran,  pa tudi na mediatorja. Tako bomo pregledali različne načine, kako si stranke – včasih spontano, včasih pa načrtno - želijo izboljšati svojo pozicijo od ekstremnih zahtev, groženj,  do iskanja zaveznikov in zavajanja druge strani. Prepoznavanje taktik je pomembno tudi zato, da mi kot mediatorji ne podležemo kateri od njih in nehote začnemo »navijati« za eno od strank.  Poleg tega bomo preigrali tudi nekaj načinov, kako stranki pomagamo, da trezno ovrednoti svoje alternative in ugotovi, kaj je njena BATNA, ter da se na tej osnovi tudi trezno odloči. Tako pri taktikah kot pri analiziranju alternativ bomo odigrali praktičen primer.

 

2. Modul - 13.00 do 16.00 -  Nina Betetto: Pravo za mediatorje, ki niso pravniki

V mediaciji je za sklepanje sporazumov, ki imajo pravne posledice, potrebno pravno znanje. Mediatorji, ki niso pravniki, morajo imeti vsaj osnovno znanje o pravnih pojmih, kot so "obligacijski pravni posli", "zemljiškoknjižno dovolilo", "pravice, s katerimi lahko stranke prosto razpolagajo"... Da bi lahko mediator, ki ni pravnik, pravilno svetoval strankam, mora na primer vedeti, kdaj lahko sporazum v mediaciji povzroči stvarnopravne posledice in kdaj ne. Mediatorjeva premajhna skrbnost v sklepni fazi mediacije lahko vodi tudi v njegovo odškodninsko odgovornost. Vsa ta vprašanja bomo obravnavali v okviru delavnice na nadaljevalnem izobraževanju, nato pa se bomo praktično lotili pisanja hipotetičnih sporazumov v različnih spornih razmerjih.

Cena

120 EUR in DDV (skupaj 146 EUR) za člane DMS
160 EUR in DDV (skupaj 195 EUR) za nečlane

Možna je prisotnost le na enem modulu. V tem primeru je cena izobraževanja polovična (60 EUR oz. 80 EUR in DDV)

Prijavnica na izobraževanje

Nadaljevalno izobraževanje v januarju

Če je plačnik podjetje/organizacija, obvezno vpišite celoten naslov in DŠ, ter označite ali je plačnik zavezanec za DDV.
Oddajte kratek življenjepis ali naložite datoteko.
Ni izbrane datoteke