Spoštovani ,

vabimo vas, da se udeležite enodnevnega posveta:

Mediacija v družinskih sporih – kaj prinaša Družinski zakonik

ki bo 10.oktobra 2017 v konferenčni dvorani v sodni palači, Tavčarjeva 9, Ljubljana.

Posvet je namenjen:

Mediatorjem in vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z ljudmi , ki so v sporu.

Posvet bo zanimiv tudi za sodnike, odvetnike in vse zaposlene na CSD.

Program:

  8.30 -  9.00:    Registracija in pozdrav predsednika DMS Aleša Butale

  9.00 - 10.00:   Mag. Matej Čujovič: Novosti Družinskega zakonika

10.00 - 12.00:    Dr. Polona Matjan Štuhec: Kaj nam znanje o navezovanju otroka pomaga pri odločanju za rejništvo ali posvojitev?

12.00 - 12.45:     Odmor

12.45 - 13.45:     Dr. Jelena Arsić: Družinska konferenca kot vrsta ARS

13.45 - 14.45:     Janez Starman: Delo z odvetniki v mediaciji v družinskih sporih in delo odvetnika v družinskem sporu

14.45 - 15.30:     Mag. Gordana Ristin: Prednosti in pasti zunaj sodne mediacije v družinskih sporih

15.30 - 15.45:     Razprava

15.45 - 16.00:     Zaključek posveta

Spoznali boste:

  • novosti v DZ, ki jim mora poznati vsak pravnik in socialni delavec,
  • kaj je navezovanje otroka in zakaj to moramo upoštevati pri odločanju za rejništvo ali posvojitev,
  • kaj je družinska konferenca kot vrsta alternativnega reševanja sporov,
  • kako naj odvetnik opravlja svoje delo in ščiti interese stranke, pa vendar v sporu ostane zavarovana največja korist otroka
  • ali ima mediacija pred tožbo samo prednosti, ali so tudi kakšne pasti in kako se jim izognemo (stranke in mediatorji)

Informacije in prijave:

Trajanje:  od 8.30. ure do 16. ure

Cena:   120,00 EUR + DDV za člane DMS

            160,00 EUR + DDV za nečlane DMS

Izobraževanje lahko šteje med nadaljevalna izobraževanja za mediatorje v programu sodišč in traja 6 ( 8 pedagoških) ur.

Lokacija: Konferenčna dvorana, Tavčarjeva 9, Ljubljana

Prijave po spletnem obrazcu ali po e pošti:  iTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Več informacij po tel: 01 306 10 74

PREDAVATELJI

Mag. Matej Čujovič

Mag. Matej Čujovič je študiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2001 diplomiral. Naslednje leto se je zaposlil kot pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani. Magistrsko delo z naslovom “Oblike krivde in njihov pomen v Obligacijskem zakoniku” je uspešno opravil leta 2007, ko je bil tudi izvoljen za sodnika. Od leta 2007 do marca 2012 je sodil v civilnih zadevah na Okrajnem sodišču v Ljubljani, od tedaj pa je višji sodnik na civilnem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani, kjer sodi tudi v družinskih zadevah. V letih 2009 do 2012 je bil član Sodnega sveta Republike Slovenije.

Ima bogate predavateljske izkušnje na izobraževanjih za sodnike, odvetnike, sodno osebje, izvedence, tolmače in študente, tako doma kot v tujini. Je avtor številnih strokovnih člankov ter udeleženec mednarodnih in nacionalnih strokovnih konferenc.

Mag. Čujovič je ljubiteljski igralec in je za svoje igralske dosežke prejel več nagrad (Severjeva nagrada za najboljšo igralsko stvaritev v slovenskem ljubiteljskem gledališču, 2013; Čufarjeva plaketa za najboljšo moško vlogo 2001 in 2014). 

Dr. Polona Matjan Štuhec

Specialistka klinične psihologije, psihoterapevtka, skupinska analitičarka, supervizorka, terapevtka za učno analizo.Enopredmetno psihologijo je študirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1978 diplomirala. Zanimanje za klinično psihologijo jo je peljalo sprva v pravosodje, kasneje pa v zdravstvo, kjer je leta 1985 opravila specialistični izpit iz klinične psihologije in se zaposlila v Zdravstvenem domu Domžale. V zdravstvu je opravila tudi usposabljanje iz psihoterapije, kjer je 1992 prejela naziv psihoterapevtka in supervizorka za psihoterapijo. V letu 1995 je zaključila diplomski študij iz skupinske analize pri Londonskem inštitutu za skupinsko analizo, v letu 2005 pa si pridobila še Evropski certifikat iz psihoterapije pri Evropskem združenju psiholoških asociacij. Leta 2002 je doktorirala.

Na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani se je zaposlila leta 1993, kjer je bila do oktobra 2011 zaposlena za polovični delovni čas. 10 let je delala kot sodna izvedenka za področje klinične psihologije odraslih. Trenutno je zaposlena na IKPP.

Od leta 1990 do 1995 je bila predsednica Društva psihologov Slovenije. Od 1993 do 2010 je bila članica Standing Committee of Ethics pri EFPA, sedaj pa je predsednica Komisije za etiko pri Zbornici kliničnih psihologov Slovenije in predsednica Strokovnega sveta pri Združenju psihoterapevtov Slovenije.

Dr. Jelena Arsić

Diplomirana pravnica, družinska mediatorka in trenerka. Diplomirala je na Pravni fakulteti Univerze v Beogradu, magistrirala na Univerzi v Pittsburghu, ZDA na temo družinske mediacije  in doktorirala na Pravni fakulteti Univerze Union v Beogradu na temo Družinska konferenca kot model za obravnavanje primerov zlorab in zanemarjanja otrok.

Certifikat  za družinskega mediatorja na sodišču pridobila na Centru za mediacijo in pravo v Pittsburghu. Dejavna na področju mediacije in alternativnega reševanja sporov od leta 2003 in se stalno izpopolnjuje na področju družinske mediacije. 

Sodelovala je v številnih mednarodnih in nacionalnih projektih ter raziskavah na področju otrokovih pravic, reforme sodstva, mediacije in drugih metod alternativnega reševanja sporov. Je članica Nacionalnega združenja mediatorjev Srbije, Nacionalne skupine za zaščito otrok pri Regionalnem centru za zaščito otrok za jugovzhodno Evropo in udeleženka akademske mreže strokovnjakov za otroke „Children’s Rights Erasmus Academic Network”.

Gostujoča predavateljica predmeta Družinsko pravo in na specialističnem študiju iz teme  mediacije na Fakulteti za politične vede ter na  temo družinske mediacije na magistrskem študiju na Pravni fakulteti v Beogradu. Deluje kot docentka na Pravni fakulteti univerze Union v Beogradu, kjer poučuje družinsko pravo, Otrokovih pravic in Mediacijo ter upravlja delo Pravne ambulante za družinsko pravo in otrokove pravice. V srbskem in angleškem jeziku je objavila več znanstvenih in strokovnih člankov o aktualnih vprašanjih družinskega prava, otrokovih pravicah in alternativnih metod reševanja sporov.

Janez Starman

Janez Starman je diplomiral leta 1996 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. V celotnem študijskem obdobju je sodeloval pri več projektih pod mentorstvom profesorjev Pravne fakultete v Ljubljani, med katerimi gre izpostaviti »Ustavno kazensko procesno pravo«, pod mentorstvom prof. dr. Boštjana M. Zupančiča ter »Ustavno varstvo lastninske pravice kot temeljne človekove pravice« pod mentorstvom prof. dr. Lovra Šturma.

Končal je tudi dodatni izobraževalni program za pridobitev potrdila o usposobljenosti za zagovarjanje obtožencev pred Mednarodnim kazenskim sodiščem (ICC) v Haagu.

Janez Starman opravlja delo odvetnika, kjer kot samostojni odvetnik in partner deluje od leta 2000 v okviru Odvetniške pisarne Starman/Velkaverh, ki šteje več kot 15 univ. dipl. pravnikov ter je ena izmed večjih odvetniških pisarn v Slovenski Istri. Izvoljen je bil tudi za podpredsednika Odvetniške zbornice Slovenije, kjer sedaj funkcijo opravlja drugi zaporedni tri letni mandat.

Izobraževanje za mediatorja je opravil v letu 2003 in odtlej se aktivno ukvarja s samostojnim vodenjem sodišču pridruženih mediacij in izvensodnih mediacij.

Leta 2009 je pri Društvu mediatorjev Slovenije uspešno zaključil izobraževanje za trenerja mediatorjev in to sprejel kot nadaljevanje izobraževanja na področju mediacije ter kot odraz želje, da dosedanje znanje in izkušnje prenese tudi na nove generacije mediatorjev. Vključen je bil tudi kot trener mediatorjev v okviru programa, ki ga je organizirala Odvetniška Akademija pri Odvetniški zbornici Slovenije (OZS), obenem pa kot predavatelj sodeluje s CIP in se na področju mediacije redno izobražuje in tudi predava.

Mag. Gordana Ristin

Višja sodnica svetnica, Vodja Oddelka za ARS pri Višjem sodišču v Ljubljani. Mediatorka od 2001. leta.  Osnovno izobraževanje za mediatorje v Bostonu, ZDA 2001. Nadaljevalno izobraževanje za mediacijo v družinskih sporih, za mediacijo v gospodarskih sporih, izobraževanje za trenerje  Phare programu v Ljubljani in v Bristolu (ADR Group). V letih 2000-2006 opravila izobraževanje za svetovalko po psihoterapevtski metodi transakcijske analize.

Od 2001 do sedaj aktivno mediira v programih sodišč.  V letu 2008 sodelovala v uspešni okolje varstveni mediaciji Tenetiše. Članica upravnih odborov v EMNI in članica GEMME. Od 2006 do 2011 prva predsednica Društva mediatorjev Slovenije, sedaj častna predsednica. Predsednica strokovnega sveta EMNI Conference Bratislava 2013 in prejela nagrado EMNI za strokovnost. Leta 2010 in 2014 predavala na ABA ADR Conference v ZDA. 

Avtorica številnih strokovnih člankov o mediaciji, zavarovalnem pravu in urednica in soavtorica knjige: Mediacija v teoriji in praksi (Društvo mediatorjev Slovenije, Ljubljana, 2011) in Komentar zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (SZZ, Ljubljana, 2006). Magistrirala na PF v Ljubljani z nalogo: Mediacija v odškodninskih in zavarovalnih sporih. Predava o ARS na Evropski pravni fakulteti V Ljubljani.

Prijavnica na izobraževanje

Mediacija v družinskih sporih – kaj prinaša Družinski zakonik

Če je plačnik podjetje/organizacija, obvezno vpišite celoten naslov in DŠ, ter označite ali je plačnik zavezanec za DDV.
Oddajte kratek življenjepis ali naložite datoteko.
Ni izbrane datoteke