Mestna občina Novo mesto je vzpostavila sistem izvensodnega reševanja sporov t.i. Center za alternativno reševanje sporov, z namenom izvajanja mediacij. S tem zagotavlja novo storitev, ki bo omogočala hitro in učinkovito reševanje sporov, kar je še posebej pomembno v lokalnem okolju.
Izvajale se bodo mediacije za spore, v katerih ima ena od strank prebivališče ali sedež oziroma poslovni naslov v Mestni občini Novo mesto, in spore, v katerih je udeležena občina oziroma z njo ustanoviteljsko povezana javna podjetja, zavodi, skladi, ipd. Za navedene stranke bo prve tri ure stroške mediatorja krila občina. Spore bodo lahko reševale tudi osebe iz drugih občin.
Možno bo reševati vse vrste sporov.
Trenutno preko javnega poziva, objavljenega na občinski spletni strani, poteka prijava mediatorjev, koordinacijo izvajanja mediacij bo zagotavljala občinska uprava. Izvajanje mediacij je urejeno s Pravilnikom.
Mediatorji, vabljeni k prijavi!

Mestna občina Novo mesto
dr. Jana Bolta Saje, direktorica občinske uprave