Vse zainteresirane obveščamo, da je v rubriki Prispevki članov DMS objavljen nov prispevek Aleksandra Jakobčiča Prelomna sodba v Združenem kraljestvu: James Churchill proti Merthyr County Borough Council.