Mag. Gordana Ristin, podpredsednica DMS

Na povabilo redne profesorica PF v Ljubljani dr. Jerce Kramberger Škerl je dne 30.11.2023 mag. Gordana Ristin tri ure predavala študentom četrtega letnika PF. Naslov je bil: Mediacija v gospodarskih sporih. Študentje so izvedeli nekaj uvodnih pojmov o mediaciji, pravnih podlagah, temeljnih načelih in o posebnosti mediacije v gospodarskih sporih. Predvsem pa jih je zanimal prikaz praktičnega primera. Zanimala jih je razlika med sojenjem in postopkom mediacije. Kot bodoči mladi pravniki so takoj razumeli, da je bodočnost tudi v novejših načinih mirnega reševanja spora. Prikazano je tudi bilo, da si sodni postopek in postopek mediacije ne konkurirata, ampak sta komplementarna postopka. Študentje so pokazali tudi zanimanje za izobraževanje za mediatorje. Zahvaljujemo se profesorici za vabilo.