29. in 30. novembra so potekali izobraževalni dnevi Državnega odvetništva RS 2023 na katerih je predsednik DMS Aleksander Jakobčič, izvedel predavanja "Kako razumeti mediacijo, pogajanje in druge načine mirnega reševanja sporov". V uvodnem delu je na kratko predstavil zgodovinski kontekst postopkov mirnega reševanja sporov, njihovo vpetost v slovenski pravni red in pravni red EU. Pri tem je izpostavil tudi znanja in veščine, ki jih mora mediator imeti ter razsežnosti procesa pogajanj. V drugem delu je predstavil veščino priprave na pogajanja na primeru sheme, ki jo je na podlagi prakse in teorije, razvil sam. Predavanja je zaključil z iskanjem odgovora na vprašanje: Kaj loči mediacijo od drugim postopkov mirnega reševanja sporov?