Volilni občni zbor DMS bo v torek, 21. marca 2023 ob 16.30 v rdeči predavalnici Pravne fakultete v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana.
V skladu s Sklepom o izvedbi volitev članov v organe Društva mediatorjev Slovenije z dne 21.10.2008 je volilni koledar sledeč:
Volitve v organe Društva mediatorjev Slovenije se razpišejo 14.02.2023.
Volijo se:
- predsednik DMS
- podpredsednik DMS
- 5 članov upravnega odbora DMS
- 3 člani nadzornega odbora DMS
- 4 člani etične komisije DMS
Vlaganje kandidatur teče od 16.02. do 23.02.2023. Kandidature se pošljejo s priporočeno pošto v zaprti kuverti, na kateri mora biti jasno označeno »kandidatura- ne odpiraj« na naslov:
Društvo mediatorjev Slovenije, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Kandidatura mora biti vložena v skladu s Sklepom o izvedbi volitev članov organov Društva mediatorjev Slovenije in volilnem koledarju.
Volilno komisijo sestavljajo:
Bojana Potočan kot predsednica,
Barbara Levstik Šega in Petra Paškulin kot članici

 

predsednica DMS, mag. Gordana Ristin