Ob današnjem dnevu miru je potrebno ponovno poudariti pomen mirnega načina reševanja sporov. Človeška zgodovina je žal prepolna izkušenj in trpljenja, ki jih prinesejo vojne in druge eskalacije sporov. Upravljanje sporov je pomembno tako na diplomatski kot tudi medosebni ravni. V DMS smo zavezani in predani k strokovnemu razvoju mediacije v Sloveniji. S tem želimo popeljati upravljanje sporov v 21. stoletje in poudariti, da poleg sodnega odločanja o sporih obstajajo tudi načini in postopki mirnega reševanja sporov, ki imajo vsaj tako dolgo zgodovinsko tradicijo kot sodno odločanje o sporu.
Spori so normalni del človeškega sveta. Od nas, kot družbe in posameznikov, je odvisno, kako jih bomo upravljali in na koncu reševali. Naša družba in širše človeštvo ima možnost za boljšo prihodnost le, če bomo naše sporne reševali mirno. Teh lekcij so se zavedali tudi ob sprejemu Ustavne listine ZN. Posledično so celotno VI. poglavje namenili mirnemu reševanju sporov in mednje vključili tudi postopek mediacije. Zgodovinskega in družbenega pomena mirnega reševanja sporov se zavedamo tudi v DMS, zato, kot edino društvo mediatorjev, ki deluje v javnem interesu, skrbimo za kvalitetna izobraževanje in strokovni razvoj postopke mediacije v Sloveniji, tako na sodiščih kot tudi izven sodišč. Postopek mediacije ni 'zgolj' način mirnega reševanja sporov, je tudi pomemben gradnik civilizirane, solidarne in strpne družbe, ki pa je pogoj za dolgotrajen mir.
Tako je prav, da se na današnji dan miru poudari tudi pomen postopka mediacije in vlogo, ki jo mediatorji igramo v družbi, tako pri reševanju sporov kot tudi pri ozaveščanju pomena mirnega reševanja sporov.

Aleksander Jakobčič, podpredsednik DMS