Volitve članov organov v Društvo mediatorjev Slovenije 2017

Volitve so potekale 22.03.2017 na volilnem občnem zboru Društva mediatorjev Slovenije. Javno se je glasovalo za predsednika, podpredsednico, člane upravnega in nadzornega odbora ter člane etične komisije.

Za predsednika DMS je bil soglasno izvoljen Aleš Butala.

Za podpredsednico DMS je bila soglasno izvoljena mag. Gordana Ristin.

Za člane upravnega odbora DMS so bili soglasno izvoljeni:

Janez Starman,

Aleksander Jakobčič,

Petra Paškulin,

Mag. Vid Pavlica in

Špela Prodan.

Za člane nadzornega odbora DMS so bili soglasno izvoljeni:

Mirjana Kranjčevič,

Vita Vidic Damjanovič in

Duška Feri.

Za člane etične komisije DMS so bili soglasno izvoljeni:

Mag. Nina Betetto,

Mag. Andreja Kokalj,

Franci Bratkovič in

Dr. Tjaša Strobelj.