Volitve članov organov v Društvo mediatorjev Slovenije 2015

Volitve so potekale v četrtek 02.04.2015, od 16.30 dalje.

Volitve za predsednika, podpredsednika, člane nadzornega odbora in etične komisije so bile javne.

Rezultati javnih volitev so sledeči:

  • Za predsednika DMS je bil soglasno izvoljen Aleš Butala.
  • Za podpredsednico DMS je bila soglasno izvoljena Gordana Ristin.
  • Za člane nadzornega odbora DMS so bili soglasno izvoljeni  Mirjana Kranjčevič, Irena Kosovel in Romana Kramar.
  • Za člane etične komisije so bili soglasno izvoljeni: Simona Mlakar Frumen, Barbara Levstik Šega, Andreja Kokalj in Darko Kraševec.

Volitve za člane upravnega odbora DMS so bile zaradi odprte liste tajne.

V UO Društva mediatorjev so bili izvoljeni:

  • Janez Starman
  • Vid Pavlica
  • Jernej Šoštar
  • Aleša Mokorel Sicherl
  • Mojca Černelč Koprivnikar