Poziv članom DMS za mediatorja IRPS ( potrošniki)

Spoštovani člani DMS,

UO DMS je 3.5.2016  sprejel  sklep, da društvo izdela podlage in se uvrsti na seznam izvajalcev ARS po Zakonu o izven sodnem reševanju potrošniških sporov. Ker smo za prijavo precej pozni, vas vabimo, da se do 22.5.2016  prijavite na drustvo. mediatorjev@gmail.com za sodelovanje kot mediator. Po zakonu mora biti izvajalec mediacij pravnik (zahtevana izobrazba najmanj druge stopnje pravne smeri, oziroma raven izobrazbe pravne smeri, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza ravni izobrazbe najmanj druge stopnje ).Vlogi je potrebno predložiti dokazilo o izobrazbi.