Potrditev programov izobraževanj za mediatorje, ki jih izvaja DMS

Pravilnik o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku (Uradni list RS, št. 76/19 določa, da izvajalci izobraževanj za mediatorje posredujejo program in vsebino izobraževanja in nadaljnjega izobraževanja v potrditev komisiji, ki poda oceno o ustreznosti izobraževanja

Vse zainteresirane obveščamo, da je Komisija za nadzor nad delom mediatorjev, obravnavo pritožb in presojo ustreznosti izobraževanj Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naše spodaj navedene programe izobraževanj za mediatorje potrdila kot ustrezne.

- Osnovno izobraževanje za mediatorje (70 ur)

- Rudi Tavčar: POGAJANJA II.: Taktike, ki jih uporabljajo stranke v pogajanjih. BATNA:

Iskanje najboljše alternative (4 ure)

- Mag. Nina Betetto: Pravo za mediatorje, ki niso pravniki (4 ure)

- Mag. Gordana Ristin in mag. Zoran Hajtnik: Tehnike mediatorja, ki se jih nismo naučili

v osnovnem izobraževanju (8 ur)

- Alenka Klemenčič: Mediacija po Družinskem zakoniku (4 ure)