Občni zbor Društva mediatorjev Slovenije - Volilni koledar

PRIJAVI SE NA IZOBRAŽEVANJE

Četrtek 02. April, ob 16.30

Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana, 2. nadstropje, konferenčna dvorana

Volilni koledar

V skladu s Sklepom o izvedbi volitev članov v organe DMS z dne 21.10.2008 je volilni koledar sledeč:

Volitve v organe Društva se razpišejo dne 10.3.2015.

Volijo se :

- predsednik Društva,

- podpredsednik Društva,

- 5 članov upravnega odbora Društva,

- 3 člani nadzornega odbora Društva,

- 4 člani etične komisije Društva.

Kandidacijski postopek teče od 12.3. do vključno 23.3. 2015.

Kandidature se pošljejo priporočeno v zaprti kuverti, na kateri mora biti jasno označeno "kandidatura-ne odpiraj", na naslov sedeža DMS: Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana.

Volilna komisija objavi popolne kandidature pred izvedbo volitev.

Volilna komisija: Bojana Potočan kot predsednica in Bojana Frantar Hočevar in Uroš Kranjčević kot člana.

Obrazec za prijavo na izobraževanje

Če je plačnik organizacija, OBVEZNO vpišite celoten naslov in DŠ, ter označite ali je plačnik zavezanec za DDV.

 
Datoteka mora biti manjša od 5 MB.
Dovoljena vrsta datoteke: pdf.