Občni zbor Društva mediatorjev Slovenije 2021 - Volilni koledar

Volilni občni zbor bo v torek,23. marca 2021 ob 16.15 in se v skladu s sklepom UO izvede na daljavo. V skladu s Sklepom o izvedbi volitev članov v organe Društva mediatorjev Slovenije z dne 11.02.2021 je volilni koledar sledeč: Volilni koledar: Volitve v organe Društva se razpišejo 15.02.2021. Volijo se: - predsednik DMS - podpredsednik DMS - 5 članov upravnega odbora DMS - 3 člani nadzornega odbora DMS - 4 člani etične komisije DMS Vlaganje kandidatur teče od 18.02. do 25.02.2021. Kandidature se pošljejo s priporočeno pošto v zaprti kuverti, na kateri mora biti jasno označeno »kandidatura- ne odpiraj« na naslov: Društvo mediatorjev Slovenije, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana Kandidatura mora biti vložena v skladu s Sklepom o izvedbi volitev članov organov Društva mediatorjev Slovenije in volilnem koledarju. Volilno komisijo na volitvah 2021 sestavljajo: Mag. Valerija Jelen Kosi kot predsednica, Simona Frumen in Alenka Klemenčič kot članici Komisija prične z odpiranje prispelih kandidatur 01.03.2021 in objavi popolne kandidature do 04.03.2020.