Občni zbor Društva mediatorjev Slovenije 2017 - Volilni koledar

Volilni občni zbor bo v sredo, 22. marca 2017 ob 16.00

Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana, 2. nadstropje, konferenčna dvorana

Volilni koledar

V skladu s Sklepom o izvedbi volitev članov v organe Društva mediatorjev Slovenije z dne 21.10.2008 je volilni koledar sledeč:

Volitve v organe Društva se razpišejo 22.02.2017.

Volijo se:

- predsednik DMS

- podpredsednik DMS

- 5 članov upravnega odbora DMS

- 3 člani nadzornega odbora DMS

- 4 člani etične komisije DMS

Vlaganje kandidatur teče od 22.02. do 10.03.2017. Kandidature se pošljejo s priporočeno pošto v zaprti kuverti, na kateri mora biti jasno označeno »kandidatura- ne odpiraj« na naslov:

Društvo mediatorjev Slovenije, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana

Kandidatura mora biti vložena v skladu s Sklepom o izvedbi volitev članov  organov Društva mediatorjev Slovenije in volilnem koledarju.

Volilna komisija:

Alenka Klemenčič kot predsednica,
Bojana Potočan in Barbara Šega kot članici

Komisija prične z odpiranje prispelih kandidatur 14.03.2017 in objavi popolne kandidature pred izvedbo volitev.