Občni zbor DMS in volitve članov organov v Društvo mediatorjev Slovenije 2021

Volilni občni zbor Društva mediatorjev Slovenije (DMS) je potekal  23.3.2021 ob 16.15 uri na daljavo preko Zoom aplikacije.

Zapisnik zbora je v priponki. Hvala prisotnim članom za udeležbo na zboru.

Predsednica društva, mag. Gordana  Ristin je  predstavila letno poročilo in finančno poslovanje v letu 2020 ter poročilo o delu UO.

Na zboru smo obravnavali poročilo nadzornega odbora in etične komisije.

Po izvedbi volitev ponovno izvoljena predsednica predstavi program delovanja društva.

Tudi tokrat smo prisluhnili zanimivemu predavanju Aleksandra Jakobčiča, mag., LLM

»Mediacija (ARS) in primeri tuje sodne prakse.«

Letošnji zbor je bil volilni, javno se je glasovalo za predsednika, podpredsednico, člane upravnega in nadzornega odbora ter člane etične komisije.

Za predsednico DMS je soglasno izvoljena mag. Gordana Ristin.

Za podpredsednika DMS je soglasno izvoljen Aleksander Jakobčič, mag., LLM

Za člane upravnega odbora DMS so soglasno izvoljeni : mag. Nataša Cankar, Katja Modic, mag. Vid Pavlica, Janez Starman in Petra Paškulin

Za člane nadzornega odbora DMS so soglasno izvoljeni Ladislava Polončič, Sonja Puppis in Vita Vidic Damjanovič

Za člane etične komisije DMS so soglasno izvoljeni mag. Nina Betetto, mag. Andreja Kokalj, mag. Jana Morela  in dr. Zoran Pavlovič.