Občni zbor DMS in volitve članov organov v Društvo mediatorjev Slovenije 2019

Volilni občni zbor Društva mediatorjev Slovenije je potekal 12.03.2019. Zapisnik zbora je v priponki. Hvala vsem članom za udeležbo na zboru. Posebej se zahvaljujemo tudi članom, ki so nam posredovali pooblastila.

Podpredsednica društva mag. Gordana Ristin  je podala  letno poročilo o poslovanju DMS v letu 2018 in  predstavila program bodočega dvoletnega delovanja.

Na zboru smo obravnavali poročilo nadzornega odbora in etične komisije.

Mag. Nina Betetto nam je predstavila vsebino in problematiko osnutka Pravilnika o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku ter pripombe, ki jih je nanj podal upravni odbor društva in trenerji pri DMS.

Poslušali smo zanimivo predavanje dr. Zorana Milivojevića na temo: Sovraštvo in jeza

Letošnji zbor je bil volilni, javno se je glasovalo za predsednika, podpredsednico, člane upravnega in nadzornega odbora ter člane etične komisije.

Za predsednico DMS je bila soglasno izvoljena  mag. Gordana Ristin

Za podpredsednika DMS je bila soglasno izvoljen mag. Vid Pavlica

Za člane upravnega odbora DMS so bili soglasno izvoljeni:

Mag. Nataša Cankar,

Aleksander Jakobčič,mag.,

Katja Modic,

Petra Paškulin in

Janez Starman

Za člane nadzornega odbora DMS so bili soglasno izvoljeni:

Gregor Golob, LL.M.,

Sonja Puppis in

Vita Vidic Damjanovič

Za člane etične komisije DMS so bili soglasno izvoljeni:

Mag. Nina Betetto,

Mag. Andreja Kokalj,

Dr. Maja Ovčak Kos in

Dr. Tjaša Strobelj.