Seznam mediatorjev

Mediator s svojo vlogo zelo pomembno pripomore k uspešnemu poteku mediacije. Čeprav je v postopku mediacije v ospredju aktivnost strank, je moderator postopka vendarle mediator, saj s posebnimi tehnikami poskrbi za ponovno vzpostavitev dobre komunikacije med strankami. S tem ni mišljeno samo, da mediator omogoči vsaki od strank, da lahko pove svoj del zgodbe, svoje želje in potrebe, pač pa tudi, da jih nasprotna stran sliši kot interes in ne kot stališča.

Mediatorji, ki v Mediacijskem centru Ljubljana delujejo v okviru Društva mediatorjev Slovenije, so visoko usposobljeni in izkušeni, zavezani so spoštovati etična načela, ki so nujna za uspešno in kakovostno delo mediatorja.