Mediacijski center Ljubljana

Vedno več gospodarskih subjektov, interesnih združenj, zbornic, društev ipd. namreč ustanavlja ali je ustanovilo za reševanje sporov, ki jih imajo s svojimi člani, zaposlenimi, potrošniki, poslovnimi partnerji, bivšimi zakonskimi pari itd., mediacijske centre. Razloge za to je iskati v želji po hitrem, cenovno sprejemljivem in diskretnem načinu reševanja sporov, ki omogoča sporazumne rešitve, ustvarja varno pogajalsko okolje, daje strankam moč in zagotavlja zaupnost.