Konference o promociji mediacije - vtisi s konference

Konferenca o promociji mediacije - Ovire za uveljavitev mediacije v Sloveniji in EU

Društvo mediatorjev Slovenije (DMS)  in Ministrstvo za pravosodje sta se organizirala  Konference o promociji mediacije - Ovire za uveljavitev mediacije v Sloveniji in EU, ki je potekala  6. in 7. novembra 2019 na  Fakulteti za upravo v Ljubljani.

Konference se je udeležilo  160 udeležencev, od tega 20 nastopajočih.

Udeležence je najprej pozdravila predsednica društva, mag. Gordana Ristin.  Nato je udeležence nagovorila  ministrica za pravosodje, Andreja Katič. Med drugim je poudarila, da je ARS za ministrstvo pomembno in si želijo predvsem doslednega  izvajanja ZARSS in analizirati doseženo ter po potrebi predlagati zakonske spremembe. Sledilo je predavanje dr. RimantasSimaitisa» Premagovanje izzivov in vprašanj za razvoj mediacije: pristop CEPEJ«. Rimantas Simaitis, vodja delovne skupine za mediacijo pri CEPEJ je predstavil prizadevanja Evropske komisije za učinkovitost pravosodja za uveljavitev mediacije.

Sledila je okrogla miza o promociji mediacije , ki jo je vodil mag. Zoran Hajtnik. Udeleženci okrogle mize so povedali, da je najboljša promocija informiranje ljudi o mediaciji, zadovoljne stranke, odvetniki, pa tudi mediatorji.

V popoldanskem delu je sledila  igrana mediacija izmišljenega primera, ko je šlo za odškodninski i  spor med  CSD in toženim odgovornim urednikom in časopisno hišo. Pred zaključkom prvega dne konference nam je Béatrice Blohorn-Brenneur, predsednica Evropskega združenja sodnikov mediatorjev- Gemme predavala na temo. »Kako premostiti ovire za mediacijo - vloga Gemme.« Kljub napredku na področju poznavanja mediacije so  še vedno ovire pri strankah, psihološke ali nepoznavanje postopka, kar lahko uspešno reši kampanja ozaveščanja.

Drugi dan konference se je začel z okroglo mizo Ovire za uveljavitev mediacije in razlogi za obvezno ali prostovoljno mediacijo, ki jo je vodil Janez Starman.  Razloge ZA obvezno mediacijo je predstavil predsednik HUM-dr. Srdjan Šimac,  Andrej Razdrih pa je predstavil svoje argumente PROTI obvezni mediaciji. Sodelujoči so predstavili argumente in možnosti, kakšne  možnosti so sedaj  v EU. Na koncu so vsi sodelujoči  glasovali o predlogu, da bi imeli v Sloveniji: obvezno mediacijo za stranke, prostovoljno  ali prostovoljno, obvezno v nekaterih sporih. 90% je glasovala za prostovoljno, obvezno pa le v nekaterih sporih. 

Okrogla miza Bodočnost pravniškega poklica, ki jo je vodila mag. Gordana Ristin, je pokazala, da se pravniški poklic spreminja, da je mediacija in sploh ARS sestavni del, da pa na fakultetah še nimajo obveznega predmeta iz ARS.

V popoldanskem delu programa so se istočasno zvrstile tri delavnice:  ARTHUR TROSSEN:  Posebnosti mediacije v družinskih sporih, RUDI TAVČAR: Kako mediator organizira svoje delo na trgu (postavitev posla, pridobivanje strank, delo) in DR. POLONA MATJAN ŠTUHEC:  Kako pripraviti stranke, da ločijo vlogo starša in partnerja.

Mag. Gordana Ristin

Predsednica DMS