Predavatelji

Dr. Dag Hareide 

As chair of Nordic Forum for Mediation and Conflict Management he coordinated a 4-year project of knowledge gathering from 300 conflict mediators in the five Nordic countries and wrote the book “Conflict Mediation – a Nordic Perspective”.
He has been former director of the Norwegian Humanistic Academy which included the Nansen Center for Peace and Dialogue, he has served as vice chair of the National Value Commission appointed by the Norwegian Prime Minister, and member of the Commission that formulated objectives for the Norwegian Schools. He has been general secretary of Naturvernforbundet, the largest environmental organization in Norway and the Rainforest Foundation. 
He was Rehabilitation Coordinator for UN during the famine in Ethiopia and coordinated the writing of the National Disaster Preparedness Plan for the Ethiopian Government. He is author of several books. He has a Doctorate in Sociology and studies in religion, intellectual history, mass media, agriculture from different Universities in US and Norway. He was knighted in the Order of St. Olav first degree by the King of Norway in 2015 for extraordinary engagement for social innovation in civil society

Prof.dr. Tim Chapman 

Is a member of the Board of the European Forum for Restorative Justice. He has been course director of the Masters program in Restorative Justice at Ulster University since 2009. He has contributed to the development of restorative justice in both the voluntary and statutory sectors in Northern Ireland. He spent 25 years working in the Probation Service in Northern Ireland. 
He played an active part in developing effective practice in the UK particularly through the publication of Evidence Based Practice (1998), written jointly with Michael Hough and published by the Home Office in London. His ‘Time to Grow’ (Russell House Publishing 2000) model for best practice with young people in conflict with the law has influenced youth justice practices especially in Scotland. 
He recently wrote Protecting Rights, Restoring Respect, Strengthening Relationships: A European Model of Restorative Justice with Children and Young People (2015 International Juvenile Justice Observatory). This outlines a holistic model for the implementation of restorative justice in Europe. He has published widely on restorative justice in schools, communities and prisons and on effective practice in policing, probation, and youth justice. 
He has just completed significant research into community based restorative justice in Northern Ireland through a major European partnership, ALTERNATIVE, which also included research organizations in Belgium, Serbia, Hungary, Austria and Norway. This research produced new understandings of and practices in restorative responses to conflicts in intercultural contexts. 

mag. Gordana Ristin

Višja sodnica svetnica, Vodja Oddelka za ARS pri Višjem sodišču v Ljubljani. Mediatorka od leta 2001.  Osnovno izobraževanje za mediatorje v Bostonu, ZDA 2001. Nadaljevalno izobraževanje za mediacijo v družinskih sporih, za mediacijo v gospodarskih sporih, izobraževanje za trenerje  Phare programu v Ljubljani in v Bristolu (ADR Group). V letih 2000-2006 opravila izobraževanje za svetovalko po psihoterapevtski metodi transakcijske analize. Od 2001 do sedaj aktivno mediira v programih sodišč.  V letu 2008 sodelovala v uspešni okolje varstveni mediaciji Tenetiše. Članica upravnih odborov v EMNI in članica GEMME. Od 2006 do 2011 prva predsednica Društva mediatorjev Slovenije, sedaj častna predsednica. Predsednica strokovnega sveta EMNI Conference Bratislava 2013 in prejela nagrado EMNI za strokovnost. Leta 2010 in 2014 predavala na ABA ADR Conference v ZDA.  Avtorica številnih strokovnih člankov o mediaciji, zavarovalnem pravu in urednica in soavtorica knjige: Mediacija v teoriji in praksi (Društvo mediatorjev Slovenije, Ljubljana, 2011) in Komentar zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (SZZ, Ljubljana, 2006). Magistrirala na PF v Ljubljani z nalogo: Mediacija v odškodinskih in zavarovalnih sporih.

mag. Zoran Hajtnik

Zoran Hajtnik se je takoj po končanju fakultete podal v odvetniške vode in deluje kot odvetnik vse od leta 1993. Od leta 2004 je mediator pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, od leta 2009 pa tudi pri Višjem sodišču v Ljubljani in je opravil skupaj preko 100 mediacij.
Je trener mediatorjev od leta 2009 in je vsa leta dejaven na področju izobraževanja mediatorjev.
Med pridobivanjem znanstvenega magisterija na področju komunikologije se je navdušil za preučevanje konfliktov, o čemer občasno publicira in tudi priložnostno predava na visokošolskih ustanovah, kjer je imenovan za visokošolskega učitelja.
Je soavtor in urednik velikega priročnika Mediacija v teoriji in praksi. Predan je ideji o mirnem reševanju sporov.

Sodelujoči na okrogli mizi, 26.9.2016

Dr. Spomenka Hribar

Dr. Spomenka Hribar (1941) je diplomirala na filozofiji in sociologiji filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1965), magistrirala prav tam (1968), doktorirala pa na Fakulteti za družbene vede s področja sociologije religije (1996). Je pobudnica ideje sprave (v eseju Krivda in greh, Kocbekov zbornik, Obzorja Maribor, Maribor 1987).
Članica  uredništva Nove revije je bila od  začetka, njenega izhajanja, odgovorna urednica pa od 1988-1990. Delegatka v Skupščini RS  je bila v letih 1990-1992, in vodja poslanske skupine Slovenske demokratične zveze.
Je članica Društva slovenskih pisateljev, avtorica več strokovnih knjig in študij.  Zdaj v pokoju.

Dr. Jože Dežman 

Rojen 26. septembra 1955, univ. dipl. zgodovinar in filozof, muzejski svetnik v Gorenjskem muzeju Kranj.
Njegova delovna področja so zgodovina, antropologija, muzeologija. Objavil je okoli 800 samostojnih publikacij, strokovnih in publicističnih prispevkov ter radijskih oddaj z različnih področij: zgodovine, antropologije, muzeologije, domoznanstva, politike itd. Uredil je več zbornikov, urejal je revijo Borec, ureja revijo SLO časi kraji ljudje, vodil več kot 10 razstavnih projektov, predaval po Sloveniji in v tujini.
Posebej angažirano raziskuje posledice diskriminatorne delitve ljudi v titoizmu, procese tranzicijske pravičnosti. Sourednik oddaje Moja zgodba na radiu Ognjišče od leta 2005. Od 2005 vodi komisijo Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč in je član Komisije za izvajanje Zakona o popravi krivic.  Od 2005-2010 je bil direktor Muzeja novejše zgodovine Slovenije, od 2012-2013 pa direktor Arhiva RS.

Prof. dr. Vladimir Simič

Rojen v Brežicah l. 1950. Osnovno šolo, gimnazijo in študij prava končal l. 1974 v Ljubljani. Po diplomi najprej pripravnik na Okrožnem sodišču v Ljubljani in od julija 1975 na Pravni fakulteti v Ljubljani. Na isti fakulteti je magistriral in doktoriral. Tema magisterija je bila družinska zadruga pri Slovencih in doktorata zadružna zakonodaja v 19. stol. na ozemljih, ki so prišla v Jugoslavijo.
Glavne teme  njegovega poznejšega raziskovanja so bile: epi kot pravnozgodovinski vir, pravo srednjeveških mest, razvoj pravne države, temeljnih človekovih pravic in posebej pravice do zbiranja in združevanja. Študijsko se je izpopolnjeval v Strasbourgu, Nancyju, Amsterdamu, Münchnu, Frankfurtu L. 2015 se je upokojil.
Na fakulteti je vodil nekaj komisij, ali bil njihov član. Na univerzi je bil predsednik komisije za sprejem v študentske domove, nostrifikacijske komisije, komisije za študentske zadeve in član komisije za vpis na univerzo. Štiri leta je bil član komisije zvezne skupščine za istovetnost tekstov. Več let je bil tudi predsednik poravnalnega sveta v krajevni skupnosti Horjul. 

Ivo Svetina

Rojen leta 1948 v Ljubljani. Pesnik, dramatik, esejist, prevajalec. Diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani primerjalno književnost in literarno teorijo. Bil zaposlen na TV Slovenija (dramaturg in urednik dramskega programa), v Slovenskem mladinskem gledališč (dramaturg in umetniški vodja), podsekretar na Ministrstvu za kulturo, od leta 1998  do 1. 8. 2014 je bil direktor Slovenskega gledališkega muzeja oz. Slovenskega gledališkega inštituta. Od decembra 2014 je predsednik Društva slovenskih pisateljev in je član SC Pen.
Izdal 20 pesniških zbirk, napisal več gledaliških iger, pravljic, esejev o poeziji in gledališču oz. dramatiki. Med drugim prevedel mite južnoameriških Indijancev, Tibetansko knjigo mrtvih in Tri tibetanske misterije (tradicionalne tibetanske igre). Prejel več nagrad: Zlato ptico leta 1976 za zbirko Botticelli, ki je preveden v hrvaščino in italijanščino, 1987 prejel nagrado Prešernovega sklada za zbirko Péti rokopisi, in štirikrat je za svoje igre prejel nagrado Slavka Gruma (za najboljše dramsko besedilo): 1987, 1992, 1996 in 2010. Leta 2005 je za zbirko Lesbos prejel Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta, leta  2010  pa Jenkovo nagrado za zbirko Sfingin hlev.

Dr. Andreja Valič Zver

Andreja Valič Zver je zgodovinarka, direktorica Študijskega centra za narodno spravo in predsednica Inštituta dr. Jožeta Pučnika.
Poleg znanstveno raziskovalnega dela in poučevanja je sodelovala v številnih državnih in mednarodnih projektih. Je avtorica strokovnih in znanstvenih člankov ter monografij. Bila je predsednica Društva učiteljev zgodovine Slovenije, vodja šolske sekcije Zveze zgodovinskih društev Slovenije in članica izvršnega odbora Platforme evropskega spomina in vesti.
Vodi Arhivsko komisijo pri Vladi Republike Slovenije in je članica upravnega odbora Agencije Evropske unije za temeljne pravice.

Vida Petrovčič - Moderatorka okrogle mize

Vida Petrovčič je diplomirala iz filozofije in sociologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani septembra 1980.
Od leta 1981 se poklicno ukvarja z novinarstvom. Novinarsko se je izpopolnjevala v ZDA kot štipendistka ameriške fundacije IREX. Leta 1994 je prejela Terseglavovo priznanje za pošteno in pokončno novinarsko držo. Vida Petrovčič je članica Društva novinarjev Slovenije inMednarodne novinarske zveze (IFJ).
Je tudi članica in nekdanja predsednica (v letu 2014-2015) najstarejšega Lions kluba v Sloveniji - Lions Kluba Ljubljana.
Je prejemnica štirih TV gongov popularnosti: treh s strani publike za sezone 2001/2002, 2002/2003 ter 2004/2005 ter enega strokovnega gonga popularnosti za sezono 2004/2005, ki jih podeljuje priloga Dela in Slovenskih novic Vikend.
Od leta 1988 je uveljavljena komentatorka in voditeljica oddaj na RTV Slovenija in moderatorka javnih dogodkov. Njena specialnost so gospodarstvo in finance ter intervjuji v oddajah Polnočni klub, Odkrito, Omizje, Žarišče in drugih. Je urednica glasila Veter, Podjetniško-trgovske zbornice priGospodarski zbornici Slovenije.
Od leta 2005 se posveča študiju pozitivne psihologije. Je osebna in poslovna trenerka z licencami: executive coach,NLP praktik, NLP mojster praktik in NLP coach, z mednarodno licenco INLPTA in licenco Richarda Bandlerja.
Vida Petrovčič je certificirana trenetka za osebno in timsko rast - SDI ("Strengths Deployment Inventory®" - Personal strenghts po metodi Eliasa Porterja).

Sodelujoči na okrogli mizi, 27.9.2016

Dr. Polona Matjan Štuhec

Dr. Polona Matjan Štuhec, specialistka klinične psihologije, psihoterapevtka, skupinska analitičarka, supervizorka, terapevtka za učno analizo, zaposlena na IKPP.Po študiju psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, jo je zanimanje za klinično psihologijo peljalo sprva v pravosodje, kasneje pa v zdravstvo, kjer je opravila specialistični izpit iz klinične psihologije in usposabljanje iz psihoterapije, kjer je 1992 prejela naziv psihoterapevtka in supervizorka za psihoterapijo.
V letu 1995 je zaključila diplomski študij iz skupinske analize pri Londonskem inštitutu za skupinsko analizo, leta 2002 je doktorirala, v letu 2005 pa si pridobila še Evropski certifikat iz psihoterapije pri Evropskem združenju psiholoških asociacij. V raziskovalnem delu se posveča raziskavam psihoterapevtskega procesa in diagnostiki v psihoterapiji.Od leta 1990 do 1995 je bila predsednica Društva psihologov Slovenije, kjer je začela postopek za pripravo zakona o psihološki dejavnosti, bila je članica Komisije za pripravo zakona o psihoterapiji pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije, trenutno je članica Strokovnega sveta pri Združenju psihoterapevtov Slovenije.Od 1993 do 2010 je bila članica Standing Committee of Ethics pri EFPA, nekaj časa tudi predsednica Komisije za etiko pri Društvu psihologov Slovenije in na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete ter članica Častnega razsodišča Zbornice kliničnih psihologov

Dr. Zoran Milivojević

Zoran Milivojević, dr. med., je psihoterapevt z dolgoletnimi izkušnjami v individualni, partnerski in skupinski terapiji. 
V vzhodni Evropi je prvi pridobil najvišjo stopnjo mednarodnega supervizorja in trenerja, pri mednarodni zvezi za transakcijsko analizo (ITAA). 
Je predsednik Zveze društev psihoterapevtov Srbije, strokovni direktor Psihopolis inštituta, Novi Sad, predsednik TA centra - srbskega združenja transakcijskih analitikov in predavatelj na Mednarodni Akademiji za Transakcijsko Analizo. 
Triletni podiplomski študij je zaključil na Univerzi Sigmunda Freuda na Dunaju (2008-2011). 
Je avtor odličnih učbenikov in knjig kot so, Emocije - Razumevanje čustev v psihoterapiji (Psihopolis), Formule ljubezni (Mladinska knjiga), Igre, ki jih igrajo narkomani (Modrijan). 
Skupaj s slovenskimi kolegi je objavil praktičen in bogato ilustriran priročnik, Mala knjiga za velike starše. 
V knjigah Uloviti ljubezen (Mladinska knjiga) in Psihologike vsakdanjega življenja, so zbrane kolumne, ki jih avtor objavlja v prestižnem beograjskem časopisu Politika.

Prof. dr. sc. Ivan Urlić

Nevropsihiater, psihoanalitični psihoterapevt in skupinski analitik. Je profesor psihijatrije in psihološke medicine na Medicinski fakulteti in na Akademiji za umetnost Univerze v Splitu. Ima status mednarodnega predavatelja. Organizator in soorganizator številnih strokovnih srečanj, med drugim letne Šole psihoterapije psihoze v Dubrovniku.

Je redni član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Posebno pozornost namenja skupinski psihoterapiji za paciente s psihozo in s posttravmatsko stresno motnjo. Je tudi sodni izvedenec za psihiatrijo. Leta 2004 je bil 'Foulkes lecturer'. Sodeloval je v mednarodnem projektu „Vzajemno priznavanje med Izraelci in Palestinci. "Je soavtor knjige „Žrtva, osveta i kultura oprosta“ , skupaj z M.Berger in A.Bermanom.

Rudi Tavčar

Diplomirani psiholog, MBA – magister managementa, Imago partnerski terapevt. Aktiven mediator na več sodiščih in v lastnem Zavodu Mirabi. Je ustanovni član Društva mediatorjev Slovenije. Od ustanovitve je bil dva mandata podpredsednik ter je v društvu skrbel za organizacijo izobraževanj. Je ustanovni član in prvi predsednik Društva za Imago terapijo Slovenije.
Poslovno kombinira bogate managerske in podjetniške izkušnje svojih prejšnjih zaposlitev (Gorenjski tisk, GZS, Gral Marketing, GfK…) s terapevtskim znanjem. Aktiven je pri vodenju izobraževanj s področja poslovnih pogajanj, mediacij, komuniciranja, reševanja konfliktov v skupinah, upravljanja s spremembami, gradnji učinkovitih skupin, uravnavanja poslovnega in zasebnega življenja... Je avtor večkrat ponatisnjene knjige Psihologija pogajanj – Kako doseči kar želite in obenem ohraniti odnos in soavtor učbenika za mediatorje Mediacija v teoriji in praksi in soavtor Priročnika za kolektivna pogajanja. 

Prof.dr. Peter Praper - Moderator okrogle mize

Dr. Peter Praper je redni profesor klinične psihologije in hkrati specialist klinične psihologije, psihoterapevt in skupinski analitik. Na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je na svoje področje uvajal koncept »znanstvenik – praktik«, po katerem se je tudi sam ravnal z neprekinjenim kliničnim delom.
Je eden od soustanoviteljev Inštituta za klinično psihologijo in psihoterapijo (IKPP), na katerem skozi klinično prakso in izobraževanje ter usposabljanje uvaja razvojno analitično psihoterapijo, enega najbolj integrativnih pristopov psihoanalitične psihoterapije.