Konferenca Ovire za uveljavitev mediacije v Sloveniji in EU

Vljudno vas vabimo na dvodnevno  Konferenco o promociji mediacije - Ovire za uveljavitev mediacije v Sloveniji in EU, ki bo  6. 11. in 7. 11. 2019 na  Fakulteti za upravo, Gosarjeva ulica 5, Ljubljana v predavalnici P14 v 1. nadstropju.

Konferenco, ki se delno financira s pomočjo Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada v okviru operacije Učinkovito pravosodje, organizirata Ministrstvo za pravosodje in Društvo mediatorjev Slovenije.

PROGRAM DVODNEVNE KONFERENCE

1. Dan (sreda, 06. 11. 2019)

8.30-9.00 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

9.00-9:30 OTVORITEV KONFERENCE

Pozdravni nagovor:   - predsednica DMS, mag. Gordana Ristin                                     

                                 -  visoki predstavnik Ministrstva za pravosodje

9.30-10.00 PREDAVANJE: »Premagovanje izzivov in vprašanj za razvoj mediacije: pristop CEPEJ«

Predavatelj: dr. Rimantas Simaitis (vodja delovne skupine za mediacijo pri CEPEJ)

10.00-10.30:  ODMOR ZA KAVO TER DRUŽENJE

10.30-12.00 DELAVNICA: PROMOCIJA MEDIACIJE

Delavnico vodi mag. Zoran Hajtnik.

Sodelujoči:

mag. Gregor Strojin,( državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje),

Vera Kozmik Vodušek, (direktorica DialogCo),

Anton Panjan, (predsednik Višjega sodišča v Ljubljani),

dr. Barbara Rajgelj, (visokošolska učiteljica na Fakulteti za družbene vede), in

Uroš Pavkovič,  (Pravna družba Pavkovič in partnerji).

12.00-13.00:  ODMOR ZA KOSILO (kosilo bo organizirano za vse udeležence konference)

13.00-15.00 DELAVNICA – SIMULACIJA PRIMERA MEDIACIJE

Delavnico vodita komediatorja mag. Gordana Ristin in mag. Zoran Hajtnik (prikazan bo primer mediacije v odškodninskem sporu med CSD in toženim odgovornim urednikom in časopisno hišo). Primer bo sneman.

Sodelujoči:

dr. Maja Ovčak Kos, (visokošolska učiteljica na Univerzi v Novi Gorici in MFDPS ter odvetnica v Odvetniški pisarni Zakonjšek),

mag. Valerija Jelen Kosi, (višja sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani),

Irena Ahačič,  (sodnica na Okrožnem sodišču v Kranju) in

Andrej Razdrih, (odvetnik)

15.00-15.15  ODMOR ZA KAVO

15.15-15.45 PREDAVANJE: »Kako premostiti ovire za mediacijo - vloga Gemme.«

Predavateljica: Béatrice Blohorn-Brenneur (predsednica Gemme)

15.45-16.15 POROČILA REPORTERJA IN ZAKLJUČEK 1. DNEVA KONFERENCE

 

2. Dan (četrtek, 07. 11. 2019)

8.30-9.00 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

9.00-10.30 DELAVNICA: OVIRE ZA UVELJAVITEV MEDIACIJE IN RAZLOGI ZA OBVEZNO MEDIACIJO

Delavnico vodi Janez Starman:  Ovire za uveljavitev mediacije in razlogi za obvezno ali prostovoljno mediacijo.

Sodelujoči:  (najprej soočita argumente pro and contra – dr. Srdjan Šimac (ZA) in Andrej Razdrih (PROTI);  nato  krajša okrogla miza - sodelujoči: 

Andrej Razdrih, odvetnik

dr. SrdjanŠimac, (predsednik Hrvatske udruge za mirenje),

mag. Nadja Marolt, (vodja oddelka za družinsko sodstvo na Okrožnem sodišču v Ljubljani),

dr. Rimantas  Simatis,( vodja delovne skupine za mediacijo pri CEPEJ) in

mag. Valerija Jelen Kosi, ( višja sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani).

10.30-11.00  ODMOR ZA KAVO TER DRUŽENJE

11.00-12.30 DELAVNICA:  BODOČNOST PRAVNIŠKEGA POKLICA

Delavnico vodi mag. Gordana Ristin:  Bodočnost pravniškega poklica. Uvodoma prikaz  primera, kako poteka klasični pristop v sporu: stranka–odvetnik–sodišče, nato  kako poteka  moderni pristop in nato še pogovor o bodočnosti poklica »pravnik, pravnica«.

Sodelujoči:

doc. dr. Maja Ovčak Kos, )visokošolska učiteljica na Univerzi v Novi Gorici in MFDPS ter odvetnica v Odvetniški pisarni Zakonjšek),

prof. dr. Jerca Kramberger Škerl, (profesorica na Pravni fakulteti v Ljubljani),

mag. Roman Završek, (predsednik Odvetniške zbornice Slovenije),

Sonja Kralj, (predsednica Notarske zbornica Slovenije) in

Béatrice Blohorn-Brenneur, (predsednica Gemme).

12.30-13.30  ODMOR ZA KOSILO ( kosilo bo organizirano za vse udeležence konference

13.30-15.00  DELAVNICE

1.           ARTHUR TROSSEN:  Posebnosti mediacije v družinskih sporih

2.           RUDI TAVČAR: Kako mediator organizira svoje delo na trgu (postavitev posla, pridobivanje strank, delo).

3.           DR. POLONA MATJAN ŠTUHEC:  Kako pripraviti stranke, da ločijo vlogo starša in partnerja.

15.00-15.30  ODMOR ZA KAVO TER DRUŽENJE

15.30-16.00 POROČILA REPORTERJEV IN ZAKLJUČEK KONFERENCE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UDELEŽBA  NA KONFERENCI JE BREZPLAČNA

Udeleženci konference bodo dobili potrdilo o udeležbi.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na elektronski  naslov:  drustvo.mediatorjev@gmail.com ali na društvo mediatorjev Slovenije, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana.

Prijavite se lahko le na celotno konferenco-oba dneva.

Za dodatna pojasnila nam pišite na: drustvo.mediatorjev@gmail.com