Javni poziv k oddaji predlogov za podelitev priznanj DMS ob deseti obletnici ustanovitve društva

Javni poziv k oddaji predlogov za podelitev priznanj Društva mediatorjev Slovenije ob deseti obletnici ustanovitve društva

 

1. Predmet javnega poziva

Zbiranje predlogov za podelitev Priznanj Društva mediatorjev Slovenije (DMS) ob deseti obletnici ustanovitve društva.

2. Vrsta odličij in priznanj

Zbiranje predlogov  za podelitev priznanj  DMS se izvede za priznanja ob deseti obletnici ustanovitve društva in priznanja društva.

3. Cilji javnega razpisa

Upravni odbor DMS bo na podlagi zbranih predlogov in po predhodnem mnenju Odbora za priznanja DMS podelil priznanja društva za izjemne dosežke na področju mirnega reševanja sporov in prispevke k delovanju društva.

4. Priznanja DMS ob deseti obletnici ustanovitve DMS

Priznanja ob deseti obletnici ustanovitve DMS so posebna priznanja društva, ki jih lahko prejmejo posamezniki ali skupine v  Sloveniji in tujini za odmeven prispevek k delu društva ali za dosežke na področju mirnega reševanja sporov.

Podeljeno bo največ petindvajset priznanj. Prejemniki priznanj bodo javno razglašeni na slovesnosti v okviru Konference o postopku sprave 26. in 27. 9. 2016 v Ljubljani.

5. Merila za podelitev priznanj DMS ob deseti obletnici ustanovitve društva

Merila za podelitev priznanj DMS so odmevni prispevki k delu društva ali dosežki na področju mirnega reševanja sporov.

Merila za podelitev priznanj DMS upravičujejo zlasti prispevki ali dosežki pri:

  • organizaciji društva,
  • razvijanju novih oblik in vsebin delovanja društva,
  • širjenju kulture mirnega reševanja sporov z udejstvovanjem pri izobraževanju in mentorstvu,
  • raziskovalnem in publicističnem delu, ki je vplivalo na ozaveščanje javnosti o pomenu mirnega reševanja sporov,
  • povezovanju društva na področju mirnega reševanja sporov v mednarodnem prostoru.

6. Predlagatelji, rok poziva in način oddaje vlog

Predlagatelji po tem pozivu so lahko člani in nečlani društva ter skupine.

Predlog mora vsebovati kratko utemeljitev.

Predlogi se morajo poslati najkasneje do vključno petka, 9. 9. 2016 po elektronski pošti na naslov drustvo.mediatorjev@gmail.com.

7. Način obravnavanja vlog in odločanje o izboru

Pravočasne in popolne vloge bodo predložene v obravnavo pristojnemu Odboru za priznanja DMS, ki bo predloge proučil in jih nato skupaj z mnenjem najkasneje do četrtka, 15. 9. 2016 poslal Upravnemu odboru DMS, ki bo podal svojo odločitev najkasneje do ponedeljka, 19. 9. 2016.

Aleš Butala,

predsednik DMS