IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV (IRPS)

Društvo mediatorjev Slovenije je vložilo prijavo za vpis v register izvajalcev IRPS.