Nadaljevalno izobraževanje

Kako pomembno je, kdo je mediator, je mogoče med drugim razbrati tudi iz predpisov, ki se ukvarjajo z mediacijo.

Direktiva 2008/52/ES Evropskega parlamenta in sveta o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah z dne 21.5.2008 ne omejuje, kdo bi naj bi bil mediator, pač pa poudari nujnost začetnega in nadaljevalnega izobraževanja mediatorjev, da se v odnosu do strank zagotovi učinkovito, nepristransko in strokovno vodenje mediacije.

Povsem jasno je, da je to mogoče le, če mediator opravi intenzivno in kakovostno izobraževanje za mediatorja. Novo pridobljeno znanje pa mora poglabljati z izkušnjami in nadaljnjim izobraževanjem.

Pretekla izobraževanja.

Aktualni datumi nadaljevalnega izobraževanja.