Izobraževanja

Izobraževanje

Osnovno izobraževanje za mediatorje

od14.10. do 17.10. in od 22.10. do 24.10.2015

Prijavi obvezno priložite še svoj kratek CV.
Upoštevali bomo samo prijave, ki bodo...

Izobraževanje

Osnovno izobraževanje za mediatorje

18.03 do 21.03. in od 26.03. do 28.03.
 

Prijavi obvezno priložite še svoj kratek CV.
Upoštevali bomo samo prijave, ki...

Izobraževanje

Nadaljevalno izobraževanje v januarju

Pravo za mediatorje, ki niso pravniki in pogajanja

Dan: Sobota 24.1.2015

Trajanje:  od 9. ure do 16. ure