Osnovno izobraževanje

PREDVIDENI PROGRAM

Na osnovnem izobraževanju se boste bodoči mediatorji seznanili z alternativnimi oblikami reševanja sporov, s temeljnimi značilnostmi, načeli in tehnikami mediacij ter veščinami, ki jih morajo mediatorji obvladati. Prav tako pa boste slušatelji izvedeli veliko o psihologiji reševanja konfliktov. Vsakemu teoretičnemu delu bodo sledile tudi praktične izkušnje v obliki vaj igranja vlog. Mediatorji se s tem tečajem usposobijo za samostojno izvajanje mediacij. DMS z zaključkom izobraževanje novim mediatorjem ne zagotavlja možnosti opravljanja mediacij.

Celotno izobraževanje poteka v obdobju dveh tednov, sedem dni, praviloma: sreda - sobota in četrtek - sobota. Efektivni program in potrdilo vsebuje 47 ur po 60 min ali 63 ur po 45 min. Vsi udeleženci izobrazevanja dobijo  v ceni tudi veliki priročnik o mediaciji z naslovom: Mediacija v teoriji in praksi.

Program izobraževanja je v skladu s Pravilnikom o mediatorjih v programih sodišč, objavljenim v Uradni list RS št 22/2010 z dne 19.3.2010 in obsega sledeče teme:

 • Mediacija – splošno, vrste in pomen
 • Temeljna načela mediacije
 • Predpisi o mediaciji
 • Faze mediacije
 • Mediator
 • Razlike med sodno poravnavo in mediacijo
 • Konflikt
 • Čustva
 • Razvoj osebnosti (prikaz skozi metodo transakcijske analize)
 • Uvodni sestanek, uvodni nagovor mediatorja in uvodne izjave strank
 • Uvod v tehnike
 • Aktivno poslušanje
 • Postavljanje pravih vprašanj

 

 

 

 

 

 • Ravnovesje moči
 • Tehnike mediatorja za obvladovanje močnih čustev
 • Ločeni sestanek
 • Testiranje realnosti
 • Reframing
 • Pogajanja
 • Pisanje sporazuma
 • Izhod iz slepe ulice, zaključek neuspešne mediacije
 • Organizacija mediacije na sodišču
 • Etika v mediaciji
 • Posebnosti mediacije v družinskih sporih
 • Posebnosti mediacije v gospodarskih sporih
 • Posebnosti mediacije v odškodninskih in zavarovalnih sporih
 • Posebnosti mediacije v delovnih spori

Izpit

Na koncu izobraževanja prejmete vsi udeleženci, ki boste izobraževanje uspešno opravili, potrdilo. Eden izmed pogojev za pridobitev potrdila je stalna prisotnost oziroma izostanek v maksimalnem obsegu dveh ur ter uspešno opravljen praktični izpit z igranjem vlog. Posebnih kvalifikacij ali licenc društvo še ne izdaja, saj v Sloveniji še ni zakonske podlage za izobraževanje mediatorjev. Pridobljeno znanje in potrdilo pa omogoča slušateljem, da samostojno opravljajo mediacije.

Prijava

Upoštevali bomo tiste prijave, ki bodo prej prispele. Ob prijavi priložite tudi kratek življenjepis in na kratko opišite razloge, zakaj ste se odločili za izobraževanje za mediatorja. Po potrebi bomo pred potrditvijo prijave opravili še kratek telefonski razgovor.

Cena

Cena izobraževanja po novem znaša 575,00 EUR ( DMS ni davčni zavezanec) in vključuje: organizacijo, predavanja, seminarsko gradivo in odmore s pijačo in prigrizki. Stroške izobraževanja je potrebno poravnati pred pričetkom predavanj. Prijavo bomo šteli kot dokončno šele po plačilu računa.

Odjava

V primeru, če se boste pisno odjavili manj kot 10 dni pred začetkom izobraževanja vam bomo zaračunali 30% administrativnih stroškov. V primeru, če se boste odjavili 6 ali manj dni pred začetkom izobraževanja vam bomo zaračunali celotno kotizacijo.

 

Aktualni datumi osnovnega izobraževanja za mediatorje.

Trenerji

DMS spada med najbolj izkušene izvajalce osnovnih izobraževanj  za mediatorje, saj jih izvajamo že od leta od leta 2006 in smo izobrazili preko 700 mediatorjev. Izobraževanja izvajamo s ciljem, da bi se mediacija izvajala in razvijala strokovno ustrezno in učinkovito. Izobraževanja vodijo izkušeni in znani slovenski trenerji, ki so v postopkih ARS  že od začetka in gostujejo tudi v tujini. Le izkušen mediator lahko pojasni, zakaj in katere vaje so najboljše za pridobivanje veščin in tehnik mediatorja. Na osnovnem izobraževanju DMS predavajo: mag. Nina Betetto,Mirjana Kranjčevič, prof. dr. Janez Novak, mag. Gordana Ristin, Franci Bratkovič, Maša Kociper, Rudi Tavčar, Mag. Zoran Hajtnik, doc. dr. Maja Ovčak Kos in Alenka Klemenčič.