O Društvu mediatorjev Slovenije

Z mediacijo želimo vzpostaviti novo kulturo odnosov pri reševanju sporov, kjer ni zmagovalca in poraženca, kjer vzamemo spor v lastne roke in ga kot odrasli sami rešimo.

Izobraževanja

Z izobraževanji, ki potekajo pod okriljem Društva mediatorjev Slovenije želimo, da bi se mediacija izvajala in razvijala strokovno ustrezno in učinkovito. Izobraževanja vodijo izkušeni slovenski in tuji trenerji.

Seznam vseh izobraževanj >

 

Potrošniški spori

Društvo mediatorjev Slovenije je vpisano v register izvajalcev izvensodnega reševanja sporov in ponuja reševanje potrošniških sporov v postopku mediacije. Zaradi bogatih izkušenj in znanja mediatorjev potrošnikom in ponudnikom zagotavlja možnost hitre, cenovno dostopne in učinkovite izvensodne rešitve spora.